AKADEMİK KADRO

Adı ve Soyadı

Ofis No

Email Adresi

Ofis Telefonu

İlgi Alanları

Prof.Dr.

Tuncay ZORLU

B4-309

zorlu@itu.edu.tr

0 (212) 2857276

Bilim ve teknoloji tarihi, Osmanlı denizcilik/askeri tarihi, Osmanlı tıbbı, savaş, teknoloji ve etik

Prof.Dr.

Aytekin ÇÖKELEZ

B4-311

cokelez@itu.edu.tr

0 (212) 2853436

Bilim ve teknoloji tarihi, fen bilimleri ve mühendislik eğitimi

Prof.Dr.

Cüneyd OKAY

B4-316

okayc@itu.edu.tr

0 (212) 2857299

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Prof.Dr.

Gürcan KOÇAN

B4-320

kocan@itu.edu.tr

0 (212) 2857277

Siyaset düşüncesi ve siyaset teorisi, ahlak felsefesi ve toplum teorisi, demokrasi, yurttaşlık

Prof.Dr.

Aydan TURANLI

B4-310

turanliay@itu.edu.tr

0 (212) 2857307

Dil felsefesi, teknoloji ve bilim felsefesi, estetik

 Prof.Dr.

Nurullah ARDIÇ


 B4-217A  nardic@itu.edu.tr    Tarihsel Sosyoloji, Ortadoğu'da Din ve Siyaset, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Sosyal Teori, Küreselleşme, Tarihsel-Mukayeseli Yöntem, Söylem Analizi

Doç.Dr.

Aslı ÖĞÜT ERBİL

B4-312

asli.erbil@itu.edu.tr

0 (212) 2857296

Çevre sosyolojisi, çevre politikası, kent politika ve sosyolojisi, kent ve çevre planlama kuram ve politikası

Doç.Dr.

Ayşe Zeynep AKALIN ÖZDEMİR

B4-314

aakalin@itu.edu.tr

0 (212) 2857298

Feminist teori, emek ve öznellik, küreselleşme ve imparatorluk, hizmet sektörü, beden, göçün kadınsılaşması

Doç.Dr.

Hasan KARATAŞ
(Bölüm Başkanı)

B4-308

hasankaratas@itu.edu.tr

0(212)

2856671

Erken modern bilginin sosyal tarihi, dini nitelikli gruplar ve i̇lişki ağları, Anadolu tarihi ve tarihyazımı, Osmanlı şehir ve tasavvuf tarihi, bilim tarihi

Doç.Dr.

Doğan GÜRPINAR

B4-318

dogangr@gmail.com

Modern Türkiye'de ideolojiler, Türk milliyetçiliği, Tanzimat sonrası Osmanlı entelektüel tarihi, modern Türkiye entelektüel tarihi, Türkiye'de tarih yazımı ve tarihi

Doç.Dr.

Ebru YETİŞKİN

B4-313

yetiskin@itu.edu.tr

0(212)

2856832

Bilim ve teknoloji sosyolojisi, iletişim sosyolojisi, post-kolonyal düşünce ve maduniyet, çağdaş sanat eleştirisi, sinema, video ve yeni medya sanatı

Doç.Dr.

Elvan GÜLÖKSÜZ

B4-307

guloksuz@itu.edu.tr

0 (212) 2857274

Şehir çalışmaları, mülkiyet hakları, doğal kaynakların kullanımı

Doç.Dr.

Geoff BOVE

B4-302

geoffrey.bowe@gmail.com

İlkçağ felsefesi, felsefe tarihi, siyaset felsefesi

Doç.Dr.Umut UZER

B4-321

uuzer@itu.edu.tr

0 (212)

2856671

Türk dış politikası Türk milliyetçiliği, Arap-İsrail ihtilafı, Ortadoğu ve Kafkasya'da kimlik, uluslararası ilişkiler teorileri

Doç.Dr.Ebubekir CEYLAN
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

B4-304

ceylaneb@itu.edu.tr

0 (212)

2857267

Yakınçağ tarihi, 19. yüzyıl tarihi, Ortadoğu tarihi, modern Türkiye tarihi, son dönem Osmanlı tarihi, şehir tarihi

 Doç.Dr. Fatma SEL TURHAN  B4-316  turhanfa@itu.edu.tr  0 (212) 2857299  Balkan Tarihi, Osmanlı Dönemi Balkan Coğrafyası, Bosna Tarihi, 17, 18 ve 19. yüzyıl Osmanlı Tarihi 
 Doç. Dr. Alim ARLI  B4-317 alimarli@itu.edu.tr     Şehir Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal Teori, Yüksek Öğretim

Dr.Öğr.Üyesi Barry STOCKER

B4-322

barry.stocker@itu.edu.tr

0 (212) 2857314

Felsefe tarihi, kıta Avrupası felsefesi, siyaset teorisi, etik, estetik, felsefe ve edebiyat, entelektüel ve kültürel tarih, sosyal teori ve siyasal ekonomi

Doç.Dr. Giovanni Filippo MION

B4-306

gmion22@gmail.com

Dil felsefesi, epistemoloji, din felsefesi, mantık

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali DOĞAN

B4-304

malidogan@yahoo.com

0 (212) 2857267

Ortadoğu’da misyonerlik faaliyetleri, modern Türkiye tarihi

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SERDAR

B4-305

aserdar@itu.edu.tr

Etnik kimlik, milliyetçilik, toplumsal hareketler

Doç. Dr. Emine Aslı ÇALKIVİK

B4-322

acalkivik@itu.edu.tr

0 (212) 2856869

Uluslararası siyaset teorisi, uluslararası güvenlik, siyasi ve sosyal düşüncede güç ve şiddet, bilgi üretimi siyaseti

Dr.Öğr.Üyesi

Kadir KON

B4-319

konkadir@itu.edu.tr

0 (212)

2853287

Osmanlı tarihi, Osmanlı modernleşmesi, Türk-Alman İlişkileri, Birinci Dünya Savaşı, Panislamizm,

Dr.Öğr.Üyesi Kerem EKSEN

B4-306

eksen@itu.edu.tr

Normatif etik, etik tarihi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi

Dr.Öğr.Üyesi

Sevil Hatice BALTALI TIRPAN
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

B4-303

sbaltali@itu.edu.tr

0 (212) 2856869

Geçmiş dönem ve kültürel miras politikaları, yerel geçmiş algıları, kültürel miras, alan/mekân, materyalite, bellek ve zaman, arkeoloji etnografyası, antropolojik ve arkeolojik teori tarihi, kültür teorisi, mimari ve sembolizm, rituel mekânlar, hane antropolojisi ve arkeolojisi, Anadolu medeniyetleri

Dr.Öğr.Üyesi

Sait KOFOĞLU

ATA

kofoglu@itu.edu.tr

 

Anadolu beylikleri tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa İNCE

B4-319

incemu@itu.edu.tr

0 (212)

2853287

Osmanlı tarihi, modern Mısır tarihi, Ortadoğu tarihi, Balkan tarihi, Avrupa tarihi, hukuk tarihi, basın tarihi, eğitim tarihi, Ortadoğu'da modernleşme

 Dr.Öğr. Üyesi Peter Jonathan STARR  B4-303  starrp@itu.edu.tr    Kimya/Simya Tarihi, Ortaçağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi, İslam Felsefesi Tarihi, Bilimsel Tercüme Hareketleri Tarihi

Öğr.Gör.

Ümran KAYA

B4-313

umrankaya@itu.edu.tr

0(212)

2856832

Kent ve Toplum

Öğr.Gör.Dr.

Çiğdem ÖZKAN AYGÜN

SNT

ozkanci@itu.edu.tr

 

Sualtı arkeolojisi, arkeoloji tarihi, mitoloji, sanat tarihi, Roma-Bizans tarihi, İstanbul tarihi

Öğr.Gör.Dr.

Özge ATALAY ÇELİK

B4-307

atalay.ozge@gmail.com

0(212)

2857274

Kent sosyolojisi, sosyal politika, toplumsal cinsiyet

Öğr.Gör.Dr.

Stefo BENLİSOY

B4-305

benlisoy@itu.edu.tr

Emek tarihi, karşılaştırmalı milliyetçilik, Türk-Yunan ilişkileri, modern Türkiye tarihi

Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim topluluklar

Öğrt. Gör. Dr. 
Saltuk DURAN

 

duransa@itu.edu.tr

 

Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı'da Ulaşım ve Haberleşme, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Fransız Devrimi, Osmanlı Rumları

 Öğrt. Gör. Dr. Ulaş Duygu AYSAL CİN    aysal@itu.edu.tr    Osmanlı Bilim ve Teknoloji Tarihi, Genel Bilim ve Teknoloji Tarihi, İstanbul'un Elektrifikasyonu, Eğitim Tarihi, Mühendislik Tarihi, Nadir Eserler