ACADEMIC STAFF

Name and Surname

Office No

E-mail Adress

Office Phone

Areas of Study:

Prof.Dr.

Tuncay ZORLU

B4-309

zorlu@itu.edu.tr

0 (212) 2857276

History of science and technology, Ottoman naval and military technologies, Ottoman medicine

Prof.Dr.

Aytekin ÇÖKELEZ

B4-311

cokelez@itu.edu.tr

0 (212) 2853436

History of science and technology, science education, engineering education, popularisation of science

Prof.Dr.

Cüneyd OKAY

B4-316

okayc@itu.edu.tr

0 (212) 2857299

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Prof.Dr.

Gürcan KOÇAN

B4-320

kocan@itu.edu.tr

0 (212) 2857277

Siyaset düşüncesi ve siyaset teorisi, ahlak felsefesi ve toplum teorisi, demokrasi, yurttaşlık

Prof.Dr.

Aydan TURANLI

B4-310

turanliay@itu.edu.tr

0 (212) 2857307

Dil felsefesi, teknoloji ve bilim felsefesi, estetik

 Prof.Dr.
Nurullah ARDIÇ
 B4-317A  nardic@itu.edu.tr    Historical Sociology, Religion and Politics in the Middle East, Ottoman-Turkish Modernisation, Social Theory, Globalisation, Historical Comparative Methods, Discourse Analysis

Assoc. Prof. Dr.

Aslı ÖĞÜT ERBİL

B4-312

asli.erbil@itu.edu.tr

0 (212) 2857296

Çevre sosyolojisi, çevre politikası, kent politika ve sosyolojisi, kent ve çevre planlama kuram ve politikası

Assoc. Prof. Dr.

Ayşe Zeynep AKALIN ÖZDEMİR

B4-314

aakalin@itu.edu.tr

0 (212) 2857298

Feminist teori, emek ve öznellik, küreselleşme ve imparatorluk, hizmet sektörü, beden, göçün kadınsılaşması

Assoc. Prof. Dr.

Hasan KARATAŞ
(Chair)

B4-308

hasankaratas@itu.edu.tr

0(212)

2856671

Erken modern bilginin sosyal tarihi, dini nitelikli gruplar ve i̇lişki ağları, Anadolu tarihi ve tarihyazımı, Osmanlı şehir ve tasavvuf tarihi, bilim tarihi

Assoc. Prof. Dr.

Doğan GÜRPINAR

B4-318

dogangr@gmail.com

Modern Türkiye'de ideolojiler, Türk milliyetçiliği, Tanzimat sonrası Osmanlı entelektüel tarihi, modern Türkiye entelektüel tarihi, Türkiye'de tarih yazımı ve tarihi

Assoc. Prof. Dr.

Ebru YETİŞKİN

B4-313

yetiskin@itu.edu.tr

0(212)

2856832

Bilim ve teknoloji sosyolojisi, iletişim sosyolojisi, post-kolonyal düşünce ve maduniyet, çağdaş sanat eleştirisi, sinema, video ve yeni medya sanatı

Assoc. Prof. Dr.

Elvan GÜLÖKSÜZ

B4-307

guloksuz@itu.edu.tr

0 (212) 2857274

Şehir çalışmaları, mülkiyet hakları, doğal kaynakların kullanımı

Assoc. Prof. Dr.

Geoff BOVE

B4-302

geoffrey.bowe@gmail.com

İlkçağ felsefesi, felsefe tarihi, siyaset felsefesi

Assoc. Prof. Dr.

Umut UZER

B4-321

uuzer@itu.edu.tr

0 (212)

2856671

Türk dış politikası Türk milliyetçiliği, Arap-İsrail ihtilafı, Ortadoğu ve Kafkasya'da kimlik, uluslararası ilişkiler teorileri

Assoc. Prof. Dr.

Ebubekir CEYLAN
(Vice-chair)

B4-304

ceylaneb@itu.edu.tr

0 (212)

2857267

Yakınçağ tarihi, 19. yüzyıl tarihi, Ortadoğu tarihi, modern Türkiye tarihi, son dönem Osmanlı tarihi, şehir tarihi

 Assoc. Prof. Dr. Falma SEL TURHAN  B4-316
turhanfa@itu.edu.tr


 0 (212) 2857299  Balkan History, Balkan Geography during the Ottoman Period, 17-19. Ottoman History
 Assoc.Prof. Dr. Alim ARLI  B4-317A alimarli@itu.edu.tr     Social Theory, Methodology, Urban Sociology, Higher Education, Migration

Asst. Prof. Dr. 

Barry STOCKER

B4-322

barry.stocker@itu.edu.tr

0 (212) 2857314

Felsefe tarihi, kıta Avrupası felsefesi, siyaset teorisi, etik, estetik, felsefe ve edebiyat, entelektüel ve kültürel tarih, sosyal teori ve siyasal ekonomi

Assoc. Prof. Dr.

Giovanni Filippo MION

B4-306

gmion22@gmail.com

Dil felsefesi, epistemoloji, din felsefesi, mantık

Asst. Prof. Dr.

Mehmet Ali DOĞAN

B4-304

malidogan@yahoo.com

0 (212) 2857267

Ortadoğu’da misyonerlik faaliyetleri, modern Türkiye tarihi

Asst. Prof. Dr.

Ayşe SERDAR

B4-305

aserdar@itu.edu.tr

Etnik kimlik, milliyetçilik, toplumsal hareketler

Assoc.Prof. Dr. Emine Aslı ÇALKIVİK

B4-322

acalkivik@itu.edu.tr

0 (212) 2856869

Uluslararası siyaset teorisi, uluslararası güvenlik, siyasi ve sosyal düşüncede güç ve şiddet, bilgi üretimi siyaseti

Asst. Prof. Dr.

Kadir KON

B4-319

konkadir@itu.edu.tr

0 (212)

2853287

Osmanlı tarihi, Osmanlı modernleşmesi, Türk-Alman İlişkileri, Birinci Dünya Savaşı, Panislamizm,

Asst. Prof. Dr.

 Kerem EKSEN

B4-306

eksen@itu.edu.tr

Normatif etik, etik tarihi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi

Asst. Prof. Dr.

Sevil Hatice BALTALI TIRPAN
(Vice-chair)

B4-303

sbaltali@itu.edu.tr

0 (212) 2856869

Geçmiş dönem ve kültürel miras politikaları, yerel geçmiş algıları, kültürel miras, alan/mekân, materyalite, bellek ve zaman, arkeoloji etnografyası, antropolojik ve arkeolojik teori tarihi, kültür teorisi, mimari ve sembolizm, rituel mekânlar, hane antropolojisi ve arkeolojisi, Anadolu medeniyetleri

Asst. Prof. Dr.

Sait KOFOĞLU

ATA

kofoglu@itu.edu.tr

 

Anadolu beylikleri tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi

Asst. Prof. Dr.

Mustafa İNCE

B4-319

incemu@itu.edu.tr

0 (212)

2853287

Osmanlı tarihi, modern Mısır tarihi, Ortadoğu tarihi, Balkan tarihi, Avrupa tarihi, hukuk tarihi, basın tarihi, eğitim tarihi, Ortadoğu'da modernleşme

    Asst. Prof. Dr.

  Peter Jonathan            STARR

 B4-303  starrp@itu.edu.tr    History of Chemistry/Alchemy, History of Medieval Islamic Science, History of Greco-Islamic Scientific Translations, History of Islamic Philosophy

Lect.

Ümran KAYA

B4-313

umrankaya@itu.edu.tr

0(212)

2856832

Kent ve Toplum

Lect. Dr.

Çiğdem ÖZKAN AYGÜN

SNT

ozkanci@itu.edu.tr

 

Underwater archeology, history of acheology, mythology  art history, Roman-Byzantine history, management of cultural heritage, history of İstanbul, history of trade

Lect. Dr.

Özge ATALAY ÇELİK

B4-307

atalay.ozge@gmail.com

0(212)

2857274

Kent sosyolojisi, sosyal politika, toplumsal cinsiyet

Lect. Dr.

Stefo BENLİSOY

B4-305

benlisoy@itu.edu.tr

Emek tarihi, karşılaştırmalı milliyetçilik, Türk-Yunan ilişkileri, modern Türkiye tarihi

Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim topluluklar

 Lect. Dr
Saltuk DURAN
   duransa@itu.edu.tr    Late Ottoman History, History of Transportation and Communication in the Ottoman Empire, History of Science and Technology, French Revolution, Ottoman Greeks
 Lect. Dr. Ulaş Duygu AYSAL CİN    aysal@itu.edu.tr    History of Science and Technology, HST in the Ottoman World, Electrification of Istanbul, History of Engineering, Historical Manuscripts