GRADUATE AND PhD

İTB Bölümü öğretim üyelerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurup yönettikleri  3 Yüksek Lisans ve 2 Doktora programı bulunmaktadır.

MA Programs

PhD Programs

Siyaset Çalışmaları
(Political Studies)

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler
(Political and Social Thought)

Bilim, Teknoloji ve Toplum
(Science, Technology and Society)

Bilim ve Teknoloji Tarihi
(History of Science and Technology)

Bilim ve Teknoloji Tarihi
(History of Science and Technology)