LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilim, Teknoloji ve Toplum ve Siyaset Çalışmaları olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. 3 Tezli Yüksek Lisans Programı, 2 Tezli Doktora Programı ile lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir.

Yüksek Lisans Programları

Doktora Programları

Siyaset Çalışmaları

Siyasal ve Toplumsal Düşünceler

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Bilim, Teknoloji ve Toplum