HAKKIMIZDA

İnsan ve toplum bilimleri konularında öğretim vermek ve araştırmalar yapmak üzere 1997 yılında kurulmuş olan bölümümüz, öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimleri boyunca aldıkları 153 toplam kredinin yüzde yirmisini karşılamak üzere her dönem yaklaşık 2500 İTÜ öğrencisine kırkı aşkın ders açmaktadır.

Bu dersleri alan öğrenciler araştırma yapmaya ve günlük hayatla kesişen siyaset, etik, estetik, kültürel çalışmalar ve tarih gibi konularda sürdürülen çeşitli seminerlere katılmaya teşvik edilmektedir. Sosyal bilimlere uluslararası düzeyde katkıda bulunmayı hedefleyen araştırma başlıklarımız devlet, iktidar, güç, yurttaşlık, din ve siyaset, karşılaştırmalı etik, demokrasi, maddi kültür, bilim ve teknoloji, küresel değişim, kimlik ve ötekilik, çevre krizi, yerel ağlar ve iktidar/güç gibi konularla yakından ilgilidir.

İnsan ve toplum bilimleri öğretim programı, tarih, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi ve kuramı, bilim ve teknoloji felsefesi gibi alanlarda geleneksel analiz, teknik ve yaklaşımlarının yanı sıra bu alanda gelişmekte olan yeni yöntemlere ve alternatif yaklaşımlara da gelişimsel bir süreç kapsamında açıktır.

 İTÜ Insan ve Toplum Bilimleri Bölümü, insan ve toplum bilimleri meselesiyle ilgilenen öğrencilerin; toplumsal güç ilşkileri, iktidar, baskı, özgürlük, dağıtıcı adalet, kimlik, bireysel fayda, kamu yararı, bilim ve teknolojinin insan ve toplum üzerindeki etkileri gibi çeşitli kavramsal konularda sorgulayıcı ve eleştirel bir yaklaşım çerçevesi içince düşünce yeteneklerini geliştirerek zenginleştirmeyi amaçlar. İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, eşitsizlik ve adaletsizliğin; sermaye, rekabet, bilgi, toplumsal cinsiyet, sınıf ve güç ilişkileri gibi iktidar alanlarında sürekli yeniden üretildiği dünyamızda bu sorunsalların sorgulanmasına ve sosyal, politik, etik ve kültürel düşüncenin ışığında değerlendirilecek ilgili politikaların seçenekli olarak üretilmesine katkıda bulunmaya büyük önem vermektedir.