PROGRAMIN AMACI

İTÜ gibi modern bir araştırma üniversitesi bünyesinde oluşturulmuş Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı eleştirel düşünce ve bilgi üretiminin merkezi olmayı hedeflemektedir. İTÜ Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, özel ve evrensel düzeylerde siyaset kuramı ve uygulamaları alanında donanımlı ve yöntem-bilim açısından zengin ve eleştirel analizler yapabilen, bireyleri topluma kazandırmayı amaçlar. Programın öz görevi kendisini sürekli geliştiren, değişime açık; özel kimliğini evrensel değerlerle bağdaştıran; çevreye ve etik değerlere duyarlı; siyasal gerçeklikleri daha iyi anlayabilen, özgün, analitik ve eleştirel çözümlemeler yapabilen yaratıcı bireysel kimliklerin oluşmasına katkıda bulunur. Program kapsamında, siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olacak bir biçimde farklı düşünsel siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlık ve disiplinler arası bağlam içerisinde, yeni kuramsal gelişmeler ve araştırma teknikleri ışığında oluşturulmuş ve eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmak için kuramsal dersler sunulur. Program içerisinde uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için araştırma imkanlarını geliştirmeye yönelik altyapı imkanları sağlanır.

Siyaset Çalışmaları Programı Yüksek Lisans Programı kapsamındaki başlıca çalışma alanları, siyasal ekonomi ve siyasi tarih; eleştirel kalkınma ve bölgeselleşme-bölgecilik, siyasal çevre-bilim ve çevre; uluslararası ilişkiler ve küreselleşme; siyaset felsefesi ve teorisi; siyasal iletişim ve söylem; milliyetçilik ve kimlik, demokrasi ve yurttaşlıktır.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı siyaset alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip eden, evrensel tartışma noktalarını ve araştırma yöntemlerini programına katan, dar kalıpların ötesine geçerek çok disiplinli ve disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir öğretim sunar. Sunduğu kapsamlı ve disiplinler ötesi öğretim yoluyla, programa devam eden bireylerin, kendi potansiyellerinin ve yaratıcılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla siyaset olgusunu anlamalarına yardımcı olur. Topluma yeniliklere ve değişime açık, özgürlük ve eşitlik değerlerini özümsemiş, yerel ve küresel ile özel ve evrensel değerleri bağdaştıran, çevre duyarlı, etik değerlere bağlı, yaratıcı düşünebilen bireyler kazandırır. Program kapsamında, uluslararası düzeyde siyaset çalışmaları alanına katkıda bulunacak araştırmalar yürütülür, akademik kadrolar için gerekli altyapının oluşturulmasına çalışılır

İstanbul Teknik Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisans Programı güncel gelişmeleri yakından izleyen, disiplinler arası ve çok disiplinli bakış açısını kendine temel alan bir öğretim sunmayı amaçlar. Akademik açıdan donanımlı ve uluslararası alanda etkin akademik kadrosu sayesinde, yurtiçin ve yurtdışından öğrencilerin tercih edeceği, uluslararası saygınlığa sahip bir program sunmayı hedef edinmiştir. Siyaset kuramı ve uygulamaları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde önder çalışmaların odağı olma amacını esas alır. Yeni kuramsal gelişmeleri ve araştırma tekniklerini yakından takip ederek, öğrencilerine bu yenilikler ışığında oluşturulmuş dersler sunmayı hedefler. Disiplinler arası bağlam içerisinde, eleştirel analizler yapabilmeyi sağlayacak siyaset bilgisini bireylere aktarmayı amaçlar. Farklı siyaset uygulamalarını, çoğulculuk, adalet ve farklılıklara duyarlıkla ilişkilendirme, güncel sorunlara analitik bir bakış açısı ile yaklaşma yetisini kazandırmayı hedeflerinden biri olarak kabul eder.  Genel Bilgiler

  • Başvuru Koşulları
  • Erasmus+ Ortaklıkları
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları
  • Zorunlu Dersler
  • Yüksek Lisans Tez Yazımı
  • İletişim