PROGRAMIN AMACI

Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede lisansüstü öğrencilere araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.


Neden İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi?

 • Bilimin içinde Bilim ve Teknoloji Tarihi yazıma imkanı
 • 2 asırlık mühendislik geleneğini barındıran İTÜ’de Bilim ve Teknoloji Tarihi Programı size mühendislik tarihinin izini sürme fırsatı sağlar.
 • Zengin Akademik kadro
 • Programa sadece Bilim Tarihi lisans mezunlarını değil aynı zamanda mühendislik ve temel bilim öğrencilerini ile birlikte sosyal ve beşeri bilimlerden ve sanat alanlarından gelecek olan ve 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar başvurabilir. 

 

  Gerekli Bilgiler

  • Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
  • Zorunlu Dersler
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları