PROGRAMIN AMACI

Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktördür. Kopernik Devrimiyle başlayan Modern Bilimin gelişimi Endüstri Devrimleri’nin (I. ve II. Endüstri Devrimleri) gerçekleşmesine temel oluşturmuştur.Endüstri devrimleriyle başlayan süreç, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir evrimsel sürece girmiştir. Son 30-40 yıldır yaşanan bu büyük dönüşüm, gerek hızı gerekse sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel alanda yarattığı çarpıcı dönüşümler ile verili düşünce kalıplarını yerle bir etmiştir. Bu nedenle yaşamakta olduğumuz bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil, tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle ele almak büyük bir aciliyet kazanmıştır. Teknolojinin sunduğu yeni olanakları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Türkiye gibi gelişen ülkelerde bu durum ayrı bir boyut kazanmaktadır. 

Bu isimdeki Türkiye'deki tek yüksek lisans programıdır.

Program Bilgi Paketi için tıklayınız. 

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuruları için Tıklayınız. 

Adaylara Not: 

 • Bilim, Teknoloji ve Toplum çalışma alanına yabancı olan öğrenciler programlara kabul edilmeleri halinde program kabul komisyonunun alacağı karara bağlı olarak bir ya da iki akademik yarıyıl lisansüstü bilimsel hazırlık programına katılırlar.
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum çalışmaları hakkında fikir edinebilmek için aşağıdaki İncelenebilecek Kaynaklar'a bakabilirsiniz. 


MİSYON

Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir.Kurulması planlanan  “Bilim, Teknoloji ve Toplum” adlı tezli Yüksek Lisans Programıtam da bu misyona hizmet etmeyi amaçlamaktadır. İnsan ve toplum bilimleriyle, bilim-teknoloji çalışmaları ve uygulamaları arasında bir entegrasyon oluşturacak bu program, modern teknoloji toplumunun karmaşık yapısını anlamamıza ve bu doğrultuda oluşan etik, sosyal, kültürel ve politik problemlerin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bunu yaparken de Üniversitemizin yaygınlaştırmayı hedeflediği
 • İnsan Odaklılık ve Farklılıklara Açıklık
 • Özgürlükçülük ve Eleştirellik
 • Girişimcilik ve Rekabetçilik
 • Özgünlük ve Yenilikçilik 

gibi değerlerin geliştirilmesinin yanı sıra, mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;

 • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
 • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
 • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
 • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmesini sağlayacaktır.

  Genel Bilgiler

  • Başvuru Koşulları
  • İncelenebilecek Kaynaklar
  • Zorunlu Dersler
  • Erasmus+ Ortaklıkları
  • Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları
  • Mezunlar
  • İletişim